Emelie Borgshammar och Tove Ask  
 
Igelkotten Ivar undrar vad som rimmar på igelkott - alla de andra djuren har rim men inte han. En del djur är deppiga över att de skiljer sig från mängden, andra är så stressade att de inte lyssnar.

Tove Ask och Emelie Borgshammar är två 13-åriga sång- och danstalanger. De skriver manus och sånger till Igelkotten Ivars funderingar och står dessutom på scenen i föreställningen.